مجتمع مسکونی دارایی
مجتمع مسکونی سروش
برج تجاری ، اداری ، مسکونی سعدی
مجتمع مسکونی بیستون
مجتمع مسکونی آپادانا
مجتمع تجاری کسری
برج اداری و تجاری نوبهار
مجتمع مسکونی چهار باغ
فرهنگ سرای پارک آزادگان

طاق شیب فناوران

مجری پروژه های انبوه سازی،عمرانی و صنعتی

تاریخچهشرکت انبوه سازی طاق شیب در سال 1372 باهدف ارتقاء سطح کیفی ساخت وساز واستفاده بهینه از تکنولوژی برتر و نهادینه کردن مدیریت عرضه ساختمان تاسیس گردید این شرکت در راستای اهداف از پیش تعیین شده اقدام به تعریف پروژه های متعدد و اجرای برخی از آنها با سرمایه گذاری بخش خصوصی و همکاری وزارت مسکن وشهرسازی نمود تامین نیاز مسکن اقشار مختلف وهمچنین تعریف جدید سطح زندگی در مجتمعهای زیستی از اهداف تکمیلی این شرکت می باشند ،در این راستا استناد و به کارگیری تمامی آیین نامه ها واستانداردهای بین المللی صنعت ساختمان و نظام کنترل پروژه سرلوحه اقدامات شرکت قرار گرفت این شرکت با گرد هم آوردن متخصصین ساخت وساز وتلاش در عرصه تحقیق در سال 1386 موفق به اخذ رتبه 1 ساخت انبوه مسکن وساختمان گردید و...

منشور اخلاقي مسئولين و کارکنان گروه طاق شيب


ما کارکنان و مسئولين گروه طاق شيب معتقديم که خدمات ما تاثير بسزايي در امور اجتماعي کشورمان خواهد داشت ، لذا موارد زير را سرلوحه کار خود قرارخواهيم داد:

الف- مامتعهد مي شويم در تمامي امور، صداقت پيشه کرده و راستگويي را سرمشق کارهاي خود قرار دهيم. ب- ما معتقديم که با تلاش و کوشش شبانه روزي و بهره گيري از دانش و تکنولوژي روز مي توان محيطي امن و آرامش بخش را به خانواده ها تقديم کرد و در اين راه از هيچ کوششي فروگذار نخواهيم کرد. ج- مامي کوشيم با برآورده کردن نيازها و توقعات هموطنان و آگاهي دادن به آن ها، سطح کيفي زندگي را در جامعه افزايش دهيم. د- خدمات ما موجب ارتقاء صنعت و اقتصاد کشور و در نتیجه بهبود زندگی مردم و سلامت رواني و جسماني آن ها است. ه- ما تلاش مي کنيم مسئوليت اجتماعي خود را با به کارگيري نيروهاي متخصص و استفاده از انديشه هاي نو در برابر جامعه امروز و نسل هاي آينده به انجام برسانيم. و- از آنجا که هرگونه پيشرفتي در گرو رضايت مشتريان است ، به دنبال جلب اعتماد و خشنودي پايدار مشتريان بوده و امانت دار اسرار مراجعه کنندگان و شرکت هاي همکار خود خواهيم بود.