هیات مدیره

علی کولیوند

لیسانس مهندسی عمران_ عمران دانشگاه رازی کرمانشاه (1379)

رامین خواجوي

کارشناس استخراج معدن از دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران) 1379

کارشناسان کليدی

امید امیري

کاردانی آبیاری،دانشجوي کارشناسی

آرش کاویانی مقدم

کارشناسی حسابداري

ساسان احمدي صوفیوند

کارشناسی عمران

سعید قره غانی

کارشناسی معماری

کیهان پویان راد

کارشناسی عمران

مزدك کولیوند

کاردانی عمران،دانشجوي کارشناسی

مهدی مهدوی خوشدل

کارشناسی عمران

سحر رهایی منش

کارشناسی حسابداري

امیرسردار سالاری

کارشناسي عمران

افشین اژدری

کارشناسی ارشد عمران(سازه)

امین کولیوند

کارشناسي عمران

سید حسام حسینی

کارشناسي عمران

علی لرزنگنه

کارشناسي عمران

محمدرضا فرهودی

دیپلم

فرزاد صنعتی

کارشناسی عمران

پژمان بهرامی

کارشناسي عمران

کیانوش نظری

دیپلم

بهمن اسفند یاری

کارشناسی متالورژی

کیوان حمزه ای

دیپلم

مهدی علیمردانی

کارشناسی عمران

فرشاد قنبری

کارشناس عمران

محمد حسن ابراهیمی

کارشناس عمران

مشاوران

ناجی پژمان ضیایی

دکترای شهرسازی

فرزاد ایوانی

دکترای حسابداری

علیرضا حیدری

کارشناس ارشد ایمنی

بهرام عباسی

کارشناس حقوق

امیر یوسفوند

کارشناس عمران

آرش فرحی فر

کارشناس ارشد سازه

بابک کولیوند

کارشناس مکانیک

پیمان ولدبیگی

کارشناسی معماری

طاهره مرادی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کاوان جلالی

تاسیسات مکانیکی

کورش سلیمی

کارشناس حقوق

میثم اغتفاری

کارشناسی ارشد معماری

هیمن حجت جلالی

دکترای سازه

یحیی آشوری

کارشناس مکانیک

احسان فتاحی

کارشناسی عمران

سیما مومنی

کارشناس معماری و طراحی

عابدین عبدی

کارشناس نقشه برداری

نادر کرمی

کارشناسی برق

طیب مرادی

کارشناسی ارشد کامپیوتر