مشاوران


دکترای شهرسازی


مشاور و طراح معماری و شهر سازی

سوابق کاری

داراي پروانه اشتغال پايه 2 در طراحي و نظارت

داراي پروانه آموزش دوره هاي ارتقاي پايه مهندسين

عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي

مدير عامل شرکت مهندسين مشاور تاق شيب شار گستر

مدير دفتر خدمات مهندسي تاق شيب

سوابق کاري :

مديريت دفتر مهندسي کاشانه

رياست هيات مديره شرکت مهندسين مشاور مادشار

تهيه طرح هاي هادي 67 روستا در حوزه شهرستانهاي کرمانشاه ، همدان و کردستان

تهيه طرح هادي شهرهاي بيستون ونوسود وهمچنين مشارکت در تهيه طرح هادي شهرهاي قصرشيرين، نودشه، سرپل ذهاب ، گيلان غرب ، گهواره و هلشي به صورت همکار پروژه

تهيه طرح مرکز توريستي تفريحي سراب هولي شهر پاوه

همکاري در تهيه طرح لند اسکيپ غار کرفتو در استان کردستان

طراحي ساختمانهاي مرکز رشد وپارک فن آوري جهاد دانشگاهي استان کرمانشاه

طراحي ساختمان فرمانداري شهرستان ثلاث و ساختمان شهرداري شهر ازگله

طراحي آپارتمانهاي مسکوني نگين  ارتش جمهوري اسلامي در استان کرمانشاه

طراحي برج مسکوني - تجاري - اداري سعدي

طراحي مجتمع مسکوني 112 واحدي بيستون واقع در بلوار زيبا شهر کرمانشاه

طراحي مجتمع مسکوني 200 واحدي مسکن مهر ملاير

طراحي ساختمان اداري نوبهار

طراحي ساختمان تجاري کسري

طراحي ساختمان اداري آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات کرمانشاه

طراحي بيمارستان آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات کرمانشاه

طراحي ساختمان دانشگاه جامع علمي کاربردي اسلام آباد غرب

طراحي ساختمان پارکينگ طبقاتي سبزه ميدان کرمانشاه

طراحي ساختمان اداري سازمان تاکسيراني شهر کرمانشاه

طراحي ساختمان فرهنگ سراي انرژيهاي پاک واقع در پارک شاهد

طراحي ساختمان فرهنگ سرا و سراي محله آزادگان