کارشناسان کليدی


کارشناسي عمران


سرپرست کارگاه

سوابق کاری

تجربه کاري :

     گروه تاق شيب –شرکت تاق شيب فناوران

    کارشناس کروه ساختمان شرکت مهندسين مشاور قدس نيرو –صنايع سنگين نيروگاهي –نيروگاه سيکل ترکيبي سنندج

    کارشناس طرح هاي عمراني فرمانداري روانسر

    سرپرست کارگاه شرکت ارتباطات سيار همگروه –اجراي فونداسيون و نصب دکل هاي لتيس سه پايه

    مشاور جوان استاندار حوزه معاونت عمراني –مطالعه طرح هاي عمراني جامع و خرد شهري

    نظارت بر اجراي ساختمان هاي مسکوني در سطح شهر کرمانشاه

توانمندي:

    طراحي سازه هاي فولادي و بتني

    اجراي سازه هاي فولادي صنعتي و دکل هاي لتيس مخابراتي

     اشنايي با ازمايشات جوش و کنترل چشمي جوش

    نظارت و اجراي پوسته هاي بتني (برج خنک کن )بوسيله  سيستم قالب هاي جهنده

    اجراي خطوط under ground   ثقلي و تحت فشار

    اجراي لاينينگ ،ملات و کاشي هاي ضد اسيد

    اجراي حوضه هاي تبخير توسط ژئوتکستايل و ژئوممبراين

    اجراي رپينگهاي سرد و گرم خطوط under ground    و تست هاليدي  

مهارت ها:

      مهارت هاي هفت گانه ICDL

      اشنايي با نرم افزارهاي SAP-ETABS-AUTO LAND-AUTO CAD-CSI COL

تجربه تحقيقاتي:

    عضويت در گروه تحقيقاتي بتن پر مقاومت دانشگاه رازي و شرکت در مسابقات کشوري

دوره هاي گذرانده:

     شناخت حوادث و اقدامات پيشگيرانه (HSE)

    آشنايي با مفاهيم سيستم مديريت يکپارچه IMS