هیات مدیره


کارشناس استخراج معدن از دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران) 1379


مدیر کنترل کیفی

سوابق کاری

سوابق کاري:
مدير کنترل کيفي خط توليد مجموعه صنعتي حائري زاده .
معاونت اجرايي در شرکت انبوه سازي تاق شيب.
7و 8 ( پارس جنوبي به چاههاي ، مهندسي کارگاهي در چهار کارگاه تقويت فشار خط پنجم سراسري انتقال گاز فاز هاي 6
آغا جاري) در زمينه هاي مکانيکال، برق، سيويل و ابزار دقيق.
مديريت واحد کنترل کيفي پروژه اسيد سولفوريک صنايع مس سر چشمه (کرمان) .
در سطح کشور به صورت همزمان. CNG مديريت بهره برداري بيش از 30 جايگاه
فلزي و غير فلزي ، جوشکاري، تنش زدايي، سند بلاست، شات بلاست ، رنگ و piping بازرسي کنترل کيفي کارگاههاي
در پروژه ساخت فازهاي 7،6 و 8 پارس جنوبي . slug catcher سرپرست مستند سازي هفت خط لوله و همچنين
و تست ، سرپرست و بازرس کنترل کيفي 11 خط لوله زيرزميني انتقال گاز و 9 مخزن ذخيره piping هماهنگ کننده امور
در پروژه جمع آوري گازهاي ترش آماك در اهواز.
هماهنگ کننده امور خريد متريال پروژه در پروژه دروود 3 در جزيره خارك.
لوله راني) فاضلاب تهران . ) pipe Jacking همکاري در پروژه
تجربيات وتواناييها: ?
و نصب تجهيزات پروژه DUCTING ، PIPELINE،PIPING، آشنايي کامل با کليه مراحل توليد و نصب در سازه هاي فلزي
هاي نفت و گاز طبق استانداردهاي موجود.
.AWS,ASTM,ASME,API,IPS آشنايي کامل با استانداردهاي نفت و گاز شامل
،PQR هاي بخش هاي مختف، تهيه PROCEDURE ها و SPEC ،ITP : توانايي تهيه کليه مدارك تضمين و کنترل کيفيت مانند
. AWS D و 1.1 ASME IX طبق استانداردهاي WQT انجام و تهيه مدارك ، WPS
بازرشي چشمي جوش و تفسير فيلم راديوگرافي، انجام و تفسير تست مايعات نافذ، بازرسي ابعادي ساخت و نصب سازه
و مخازن زميني . PIPELINE، DUCTING ،PIPING ، هاي فلزي
و ... ،AUTOCAD ، OFFICE آشنايي کامل با نرم افزارهاي مجموعه
در پروژه هاي نفت و گاز. FINAL BOOK هاي کاري و DATA BASE توانايي و تخصص در تهيه

مدارك و گواهينامه ها:
انگلستان. TWI از موسسه (RTI) اخذ مدرك تفسير فيلم راديوگرافي
اخذ مدرك حفاظت در برابر اشعه از نماينده سازمان انرژي اتمي ايران.
اخذ مدرك اصول و تکنيک هاي مديريت و کنترل موجودي انبار، طبقه بندي و کدينگ کالا
انگلستان. DAS از موسسه ISO اخذ مدرك مميزي 9001
انگلستان. DAS از موسسه PMBOK اخذ مدرك
اخذ گواهينامه نصب عمومي شرکت کناف
در کارگاهها ،برگزار شده در شرکت انبوه سازي تاق شيب HSE شرکت در دوره
شرکت در دوره آتشن نشاني در کارگاهها ،برگزار شده در شرکت انبوه سازي تاق شيب