کارشناسان کليدی


کاردانی آبیاری،دانشجوي کارشناسی


کارشناس اجرایی

سوابق کاری

سوابق کاري :

·         از خرداد 1386 تا کنون درشرکت تاق شيب ( کارگاه سعدي) به عنوان تکنيسين اجرايي کارگاه.

·         از فروردين 1385 تا ارديبهشت 1386 در شرکت رژين تاک به عنوان مسئول بخش زراعي.

·         درسال1382 در کارگاه ساختماني در اراک به عنوان تکنيسين اجرايي کارگاه.

تجربيات، تخصصها و مهارتها :

·         آشنايي با عمليات خاکبرداري

·         آشنايي با اجراي مبحث نوزده در ساختمان

·         آشنايي با نما سازي شامل سنگ کاري، شسته کاري و نماي آلومينيومي

·         آشنايي با نحوه اجراي FRPدر مقاطع بتني

·         آشنايي با نازک کاريهاي داخلي

·         آشنايي با اجراي تاسيسات با لوله هاي پنج لايه و سيستم فاضلابي پوش فيت

·         آشنايي با تعمير و نگه داري آسانسور و تجهيزات و تاسيسات ساختمان

·         آشنايي با نصب و راه اندازي تاسيسات موتورخانه، پمپ آبرساني ، آتش نشاني

·         آشنايي با اجراي سيستم تاسيسات الکتريکي در ساختمان و راه اندازي آنها مانند ارت،صاعقه گير، دزدگير

·         آشنايي با اجراي پست برق و تجهيزات مربوطه

·         آشنايي با اجراي سيستم گرمايش کفي و موتورخانه و اسپليت يونيت و راه اندازي آنها

·         آشنايي با اجرا و راه اندازي سيستم اعلام و اطفاء حريق

·         آشنايي با نحوه زراعت گوجه فرنگي و کارخانه توليد رب گوجه فرنگي

گواهينامه ها و مدارک:

·         گواهي دوره آموزشي نصب عمومي از شرکت کناف ايرانKnauf Iran))