کارشناسان کليدی


کارشناسی عمران


سرپرست کارگاه

سوابق کاری

سوابق کاري :

·         از فروردين 1388 تا کنون درشرکت تاق شيب ( کارگاه بيستون) به عنوان تکنيسين اجرايي کارگاه.

·         از مرداد 1385 تا فروردين 1388 درشرکت تاق شيب ( کارگاه سعدي) به عنوان تکنيسين اجرايي کارگاه.

·         از خرداد1385 تا مرداد 1385 در شرکت چاپاتک به عنوان تکنيسين.

·         از اسفند 1384 تا ارديبهشت 1385 در شرکت زيباسازي عمران به عنوان سرپرست کارگاه.

·         از مرداد 1384 تا بهمن 1384 در شرکت چاپاتک به عنوان تکنيسين.

تجربيات، تخصصها و مهارتها :

·         آشنايي با عمليات نقشه برداري خصوصاً راه سازي و مطالعات فاز يک و کار با دوربينهاي مختلف

·         آشنايي با اجراي فاضلاب شهري

·         آشنايي با اجراي اسکلت بتني و اجراي سقف کامپوزيت در اسکلت بتني

·         آشنايي با مواد افزودني و الياف و بکارگيري آنها در بتن سازه اي

·         آشنايي با اجراي ديوار D3 در ساختمان

·         آشنايي با رعايت مبحث 19 در ساختمان و اجراي آن

·         آشنايي و تعمير و سرويس و نگهداري تجهيزات و وسايل کارگاههاي ساختماني

·         آشنايي با برق صنعتي

·         آشنايي با اجراي تاسيسات مکانيکي و الکتريکي در ساختمان

·         آشنايي به اجراي پست برق و راه اندازي آن

·         آشنايي با اجراي سيستم ارت، صاعقه گير ، ups، شبکه و دزدگير در ساختمان

·         آشنايي با نماسازي بصورت شسته، سنگ، آلومينيوم کامپوزيت

·         آشنايي با نازک کاري داخلي در ساختمان

·         آشنايي با راه اندازي و نصب آسانسور

·         آشنايي با اجراي گرمايش کفي در ساختمان و سيستم ذوب برف در خارج از ساختمان

·         آشنايي با نصب پنجره هاي دو جداره در ساختمان

گواهينامه ها و مدارک:

·         گواهينامه مهارت فني و حرفه اي نقشه برداري

·         گواهينامه مهارت فني و حرفه اي کارور اتوکد.

·         گواهي دوره آموزشي نصب عمومي از شرکت کناف ايرانKnauf Iran))