کارشناسان کليدی


کاردانی عمران،دانشجوي کارشناسی


سرپرست کارگاه

سوابق کاری

سوابق کاري :

·         از 1386 تا کنون در شرکت تاق شيب ( کارگاه بيستون ) به عنوان مسئول اجرايي.

·         1384 در شرکت تاق شيب ( کارگاه سعدي) به عنوان تکنيسين اجرايي در مراحل خاکبرداري و تجهيز کارگاه.

·         از 1383  تا  1384 در شرکت راه و ساختماني تروف به عنوان تکنيسين اجرايي.

·         از 1378 تا 1380 کارمند شرکت کشت و صنعت بدربان.

تجربيات، تخصصها و مهارتها :

·         تخصص در تجهيز کارگاه و راه اندازي اجرايي پروژه .

·         تخصص در تجهيزات و ماشين آلات جهت کارگاه هاي ساختماني.

·         تخصص در کارپردازي و تدارکات پروژه

·         آشنايي با عمليات خاکي و عمليات سنگي.

·         آشنايي کامل به اجراي اسکلت بتني و سقف کامپوزيت در اسکلت بتني .

·         آشنايي با بکارگيري مواد افزودني و الياف در بتن سازه .

·         آشنايي با اجراي ديوارهاي D3.

·         آشنايي با سيستم کناف.

·         آشنايي با نماي شسته و سنگ و نازک کاري داخلي.

·         آشنايي با تأسيسات مکانيکي و الکتريکي در ساختمان بصورت عملي و اجرايي.

·         آشنايي با تاور کرين و سرويس نگهداري آن.

·         آشنايي با راه اندازي سيستم آسانسور موقت کارگاهي .

·         آشنايي با اجراي سازه آب بند و استخر .

·         آشنايي به سيستم گاز کشي روکار.

·         آشنايي با سنگ چين و اجراي ديوارهاي حائل سنگي و بتني.

·         آشنايي با جاده سازي و پل سازي در راههاي روستايي و فرعي.

·         آشنايي کامل در راه اندازي رايانه و نرم افزار هاي مربوطه، کار با نرم افزار هاي مختلف مانند Office, Photoshop ,Auto cad, Corel draw.

·         آشنايي با کمکهاي اوليه و اطلاعات پزشکي در کارگاه.

·         آشنايي کامل به اطلاعات دارويي و کار به مدت 4 سال بصورت شغل دوم در داروخانه.

گواهينامه ها و مدارک:

·         دراري گواهينامه اجراي سيستم لوله کشي لوله هاي پنج لايه نيوپايپ.

داري گواهينامه اجراي سيستم ديوارهاي خشک کناف ( DRY WALL , KNAUF).