همکاری با ما

موارد * دار الزامی است .
  * نام خانوادگی :   * نام :
/ / 13   * تاریخ تولد (روز/ماه/سال) : نام پدر :
محل تولد :   * شماره شناسنامه :
ملیت : محل صدور :
وضعیت تاهل : مذهب :
تعداد افراد تحت تکلف : تعداد فرزندان :
تا تاریخ : انجام خدمت نظام وظیفه از تاریخ :
علت معافیت پزشک : وضعیت خدمت :
  * آدرس منزل :
ایمیل : نوع مالکیت محل سکونت :
تلفن :   *تلفن همراه :
آدرس محل کار فعلی :
تلفن :
اطلاعات مربوط به همسر
ملیت : نام و نام خانوادگی :
مدرک تحصیلی : مذهب :
شغل :
آدرس محل کار :
مدرک تحصیلیرشته تحصیلینام موسسهتاریخ شروعتاریخ پایانکشورشهرمعدل 
               
زبانخواندن و درک گزارشات مرتبط با شغل و تکلم در حد رفع احتیاجخواندن و نوشتن گزارشات مرتبط با شغل و تکلم روانخواندن و نوشتن ، تکلم روان و ایراد سخنرانی 
 
نام و موضوع دورهنام موسسهتاریخ تشکیلمدتمدرک 
       
مهارتها و قابلیتهای خود را مانند کار با رایانه ، نرم افزار های خاص و یا قابلیتهایی مانند جوشکاری ، کار با ماشین الات خاص و یا مطالعات و تحقیقات خود را بطور خلاصه بنویسید 
 
سوابق کاری و اطلاعات مورد نیاز برای هر کار طبق جدول زیر به ترتیب از آخرین سابقه کار تا اولین سابقه کار درج گردد . در صورت نیاز از برگ اضافی استفاده گردد .زیر به ترتیب از آخرین سابقه کار تا اولین سابقه کار درج گردد . در صورت نیاز از برگ اضافی استفاده گردد .
نام شرکت / موسسه / تلفنسمت و شرح وظایفنام و شماره تماس سرپرستتاریخ شروعتاریخ پایانمیزان حقوق دریافتی (ریال)نام شهر یا منطقه محل کارعلت ترک خدمترضایت نامه از کارفرما 
               
نام موسسه / شرکت : آیا در حال حاضر شاغل هستید ؟
تا تاریخ : آیا به شرکت مورد نظر تعهدی دارید ؟
  * با توجه به تحصیلات و تخصص خود بر حسب اولویت به چه مشاغلی علاقمندید :
به دلیل : در صورت نیاز آیا مایل به انجام کار فیزیکی (یدی) هستید ؟
پیشنهاد میکنید نحوه همکاری شما با شرکت به چه نحوی باشد :
شماره بیمه : آیا سوابق بیمه دارید ؟
نوع بیماری : ایا تا کنون سابقه بیماری ممتد داشته اید ؟
نوع معلولیت : ایا داری معلولیت هستید ؟
تعداد ساعت اضافه کاری روزانه : آیا میتوانید اضافه کاری نمایید ؟
  * حداقل برای چه مدتی با این شرکت کار خواهید کرد ؟
نوع محکومیت : ایا تا کنون سابقه محکومیت داشته اید ؟
آیا از سیگار ، مشروبات الکلی یا مواد مخدر استفاده می کنید ؟
نوع ورزش و سطح آن را ذکر کنید : آیا ورزش می کنید :
نام یک تا سه نفر را به عنوان معرف ذکر نمایید :
نام و نام خانوادگیشغلمحل کارسابقه آشناییتلفن تماس 
         
از چه طریق جهت استخدام به این شرکت معرفی شده اید ؟
دلیل تمایل شما به کار در این شرکت چیست ؟
نام و نام خانوادگیعنواننسبت 
     
  از چه تاریخی میتوانید شروع به کار نمایید *؟   میزان حقوق درخواستی * :
توضیحات :